User Tools

Site Tools


13999-prolatiforceps-anonymus-la-gi

Prolatiforceps anonymus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. anonymus
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps anonymus
Williston, 1901

Prolatiforceps anonymus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps anonymus được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps anonymus tại Wikispecies
13999-prolatiforceps-anonymus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)