User Tools

Site Tools


14000-prolatiforceps-capillatus-la-gi

Prolatiforceps capillatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. capillatus
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps capillatus
Williston, 1901

Prolatiforceps capillatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps capillatus được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps capillatus tại Wikispecies
14000-prolatiforceps-capillatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)