User Tools

Site Tools


14001-prolatiforceps-dolichomerus-la-gi

Prolatiforceps dolichomerus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. dolichomerus
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps dolichomerus
Williston, 1901

Prolatiforceps dolichomerus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps dolichomerus được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps dolichomerus tại Wikispecies
14001-prolatiforceps-dolichomerus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)