User Tools

Site Tools


14002-prolatiforceps-fulviventris-la-gi

Prolatiforceps fulviventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. fulviventris
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps fulviventris
(Schaeffer, 1916)

Prolatiforceps fulviventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps fulviventris được Schaeffer miêu tả năm 1916.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps fulviventris tại Wikispecies
14002-prolatiforceps-fulviventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)