User Tools

Site Tools


14003-prolatiforceps-infuscatus-la-gi

Prolatiforceps infuscatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. infuscatus
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps infuscatus
Bellardi, 1861

Prolatiforceps infuscatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps infuscatus được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps infuscatus tại Wikispecies
14003-prolatiforceps-infuscatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)