User Tools

Site Tools


14004-prolatiforceps-melanocerus-la-gi

Prolatiforceps melanocerus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. melanocerus
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps melanocerus
Williston, 1901

Prolatiforceps melanocerus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps melanocerus được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps melanocerus tại Wikispecies
14004-prolatiforceps-melanocerus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)