User Tools

Site Tools


14005-prolatiforceps-neariacensis-la-gi

Prolatiforceps neariacensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. neariacensis
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps neariacensis
Bromley, 1951

Prolatiforceps neariacensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps neariacensis được Bromley miêu tả năm 1951.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps neariacensis tại Wikispecies
14005-prolatiforceps-neariacensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)