User Tools

Site Tools


14006-prolatiforceps-nigrocaudatus-la-gi

Prolatiforceps nigrocaudatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolatiforceps
Loài (species) P. nigrocaudatus
Danh pháp hai phần
Prolatiforceps nigrocaudatus
Williston, 1901

Prolatiforceps nigrocaudatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolatiforceps nigrocaudatus được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolatiforceps nigrocaudatus tại Wikispecies
14006-prolatiforceps-nigrocaudatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)