User Tools

Site Tools


14007-prolepsis-crabroniformis-la-gi

Prolepsis crabroniformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolepsis
Loài (species) P. crabroniformis
Danh pháp hai phần
Prolepsis crabroniformis
Schiner, 1867

Prolepsis crabroniformis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolepsis crabroniformis được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolepsis crabroniformis tại Wikispecies
14007-prolepsis-crabroniformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)