User Tools

Site Tools


14008-prolepsis-fax-la-gi

Prolepsis fax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolepsis
Loài (species) P. fax
Danh pháp hai phần
Prolepsis fax
Lynch & Arribálzaga, 1881

Prolepsis fax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolepsis fax được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1881.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolepsis fax tại Wikispecies
14008-prolepsis-fax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)