User Tools

Site Tools


14009-prolepsis-fenestrata-la-gi

Prolepsis fenestrata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolepsis
Loài (species) P. fenestrata
Danh pháp hai phần
Prolepsis fenestrata
Macquart, 1838

Prolepsis fenestrata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolepsis fenestrata được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolepsis fenestrata tại Wikispecies
14009-prolepsis-fenestrata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)