User Tools

Site Tools


14010-prolepsis-huatajata-la-gi

Prolepsis huatajata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Prolepsis
Loài (species) P. huatajata
Danh pháp hai phần
Prolepsis huatajata
Lamas, 1973

Prolepsis huatajata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Prolepsis huatajata được Lamas miêu tả năm 1973.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Prolepsis huatajata tại Wikispecies
14010-prolepsis-huatajata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)