User Tools

Site Tools


14015-promachus-aberrans-la-gi

Promachus aberrans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. aberrans
Danh pháp hai phần
Promachus aberrans
Paramonov, 1931

Promachus aberrans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus aberrans được Paramonov miêu tả năm 1931.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus aberrans tại Wikispecies
14015-promachus-aberrans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)