User Tools

Site Tools


14017-promachus-addens-la-gi

Promachus addens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. addens
Danh pháp hai phần
Promachus addens
Walker, 1861

Promachus addens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus addens được Walker miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus addens tại Wikispecies
14017-promachus-addens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)