User Tools

Site Tools


14018-promachus-aequalis-la-gi

Promachus aequalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. aequalis
Danh pháp hai phần
Promachus aequalis
Loew, 1858

Promachus aequalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus aequalis được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus aequalis tại Wikispecies
14018-promachus-aequalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)