User Tools

Site Tools


14021-promachus-apicalis-la-gi

Promachus apicalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. apicalis
Danh pháp hai phần
Promachus apicalis
Adams, 1905

Promachus apicalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus apicalis được Adams miêu tả năm 1905. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus apicalis tại Wikispecies
14021-promachus-apicalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)