User Tools

Site Tools


14022-promachus-aurulans-la-gi

Promachus aurulans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. aurulans
Danh pháp hai phần
Promachus aurulans
Lindner, 1955

Promachus aurulans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus aurulans được Lindner miêu tả năm 1955. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus aurulans tại Wikispecies
14022-promachus-aurulans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)