User Tools

Site Tools


14024-promachus-bellardii-la-gi

Promachus bellardii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. bellardii
Danh pháp hai phần
Promachus bellardii
Martin, 1965

Promachus bellardii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus bellardii được Martin miêu tả năm 1965.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus bellardii tại Wikispecies
14024-promachus-bellardii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)