User Tools

Site Tools


14025-promachus-bifasciatus-la-gi

Promachus bifasciatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. bifasciatus
Danh pháp hai phần
Promachus bifasciatus
(Macquart, 1838)

Promachus bifasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus bifasciatus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus bifasciatus tại Wikispecies
14025-promachus-bifasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)