User Tools

Site Tools


14028-promachus-calcaratus-la-gi

Promachus calcaratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. calcaratus
Danh pháp hai phần
Promachus calcaratus
(Hobby, 1936)

Promachus calcaratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus calcaratus được Hobby miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus calcaratus tại Wikispecies
14028-promachus-calcaratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)