User Tools

Site Tools


14030-promachus-canus-la-gi

Promachus canus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. canus
Danh pháp hai phần
Promachus canus
(Wiedemann, 1818)

Promachus canus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus canus được Wiedemann miêu tả năm 1818.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus canus tại Wikispecies
14030-promachus-canus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)