User Tools

Site Tools


14033-promachus-cinereus-la-gi

Promachus cinereus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. cinereus
Danh pháp hai phần
Promachus cinereus
Ricardo, 1925

Promachus cinereus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus cinereus được Ricardo miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus cinereus tại Wikispecies
14033-promachus-cinereus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)