User Tools

Site Tools


14035-promachus-cornutus-la-gi

Promachus cornutus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. cornutus
Danh pháp hai phần
Promachus cornutus
(Hobby, 1936)

Promachus cornutus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus cornutus được Hobby miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus cornutus tại Wikispecies
14035-promachus-cornutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)