User Tools

Site Tools


14037-promachus-crassifemoratus-la-gi

Promachus crassifemoratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. crassifemoratus
Danh pháp hai phần
Promachus crassifemoratus
(Hobby, 1936)

Promachus crassifemoratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus crassifemoratus được Hobby miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus crassifemoratus tại Wikispecies
14037-promachus-crassifemoratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)