User Tools

Site Tools


14039-promachus-enucleatus-la-gi

Promachus enucleatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. enucleatus
Danh pháp hai phần
Promachus enucleatus
Karsch, 1888

Promachus enucleatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus enucleatus được Karsch miêu tả năm 1888. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus enucleatus tại Wikispecies
14039-promachus-enucleatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)