User Tools

Site Tools


14040-promachus-fasciatus-la-gi

Promachus fasciatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. fasciatus
Danh pháp hai phần
Promachus fasciatus
Fabricius, 1775

Promachus fasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus fasciatus được Fabricius miêu tả năm 1775.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus fasciatus tại Wikispecies
14040-promachus-fasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)