User Tools

Site Tools


14042-promachus-floccosus-la-gi

Promachus floccosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. floccosus
Danh pháp hai phần
Promachus floccosus
Kirby, 1884

Promachus floccosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus floccosus được Kirby miêu tả năm 1884.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus floccosus tại Wikispecies
14042-promachus-floccosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)