User Tools

Site Tools


14045-promachus-fulviventris-la-gi

Promachus fulviventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. fulviventris
Danh pháp hai phần
Promachus fulviventris
Becker, 1925

Promachus fulviventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus fulviventris được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus fulviventris tại Wikispecies
14045-promachus-fulviventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)