User Tools

Site Tools


14046-promachus-griseiventris-la-gi

Promachus griseiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. griseiventris
Danh pháp hai phần
Promachus griseiventris
Becker, 1913

Promachus griseiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus griseiventris được Becker miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus griseiventris tại Wikispecies
14046-promachus-griseiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)