User Tools

Site Tools


14047-promachus-grossypiatus-la-gi

Promachus grossypiatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. grossypiatus
Danh pháp hai phần
Promachus grossypiatus
Speiser, 1910

Promachus grossypiatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus grossypiatus được Speiser miêu tả năm 1910.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus grossypiatus tại Wikispecies
14047-promachus-grossypiatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)