User Tools

Site Tools


14048-promachus-hastatus-la-gi

Promachus hastatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. hastatus
Danh pháp hai phần
Promachus hastatus
(Hobby, 1936)

Promachus hastatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus hastatus được Hobby miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus hastatus tại Wikispecies
14048-promachus-hastatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)