User Tools

Site Tools


14049-promachus-hirsutus-la-gi

Promachus hirsutus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. hirsutus
Danh pháp hai phần
Promachus hirsutus
Ricardo, 1925

Promachus hirsutus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus hirsutus được Ricardo miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus hirsutus tại Wikispecies
14049-promachus-hirsutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)