User Tools

Site Tools


14051-promachus-hypoleucochaeta-la-gi

Promachus hypoleucochaeta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. hypoleucochaeta
Danh pháp hai phần
Promachus hypoleucochaeta
Bezzi, 1908

Promachus hypoleucochaeta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus hypoleucochaeta được Bezzi miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus hypoleucochaeta tại Wikispecies
14051-promachus-hypoleucochaeta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)