User Tools

Site Tools


14052-promachus-indigenus-la-gi

Promachus indigenus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. indigenus
Danh pháp hai phần
Promachus indigenus
Becker, 1925

Promachus indigenus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus indigenus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus indigenus tại Wikispecies
14052-promachus-indigenus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)