User Tools

Site Tools


14053-promachus-inornatus-la-gi

Promachus inornatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. inornatus
Danh pháp hai phần
Promachus inornatus
Wulp, 1872

Promachus inornatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus inornatus được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus inornatus tại Wikispecies
14053-promachus-inornatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)