User Tools

Site Tools


14054-promachus-lineosus-la-gi

Promachus lineosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. lineosus
Danh pháp hai phần
Promachus lineosus
Walker, 1857

Promachus lineosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus lineosus được Walker miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus lineosus tại Wikispecies
14054-promachus-lineosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)