User Tools

Site Tools


14055-promachus-maculatus-la-gi

Promachus maculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. maculatus
Danh pháp hai phần
Promachus maculatus
Fabricius, 1775

Promachus maculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus maculatus được Fabricius miêu tả năm 1775.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus maculatus tại Wikispecies
14055-promachus-maculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)