User Tools

Site Tools


14056-promachus-mediospinosus-la-gi

Promachus mediospinosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. mediospinosus
Danh pháp hai phần
Promachus mediospinosus
Speiser, 1913

Promachus mediospinosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus mediospinosus được Speiser miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus mediospinosus tại Wikispecies
14056-promachus-mediospinosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)