User Tools

Site Tools


14057-promachus-mesacanthus-la-gi

Promachus mesacanthus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. mesacanthus
Danh pháp hai phần
Promachus mesacanthus
(Hobby, 1936)

Promachus mesacanthus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus mesacanthus được Hobby miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus mesacanthus tại Wikispecies
14057-promachus-mesacanthus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)