User Tools

Site Tools


14058-promachus-metoxus-la-gi

Promachus metoxus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. metoxus
Danh pháp hai phần
Promachus metoxus
(Oldroyd, 1939)

Promachus metoxus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus metoxus được Oldroyd miêu tả năm 1939. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus metoxus tại Wikispecies
14058-promachus-metoxus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)