User Tools

Site Tools


14059-promachus-mixtus-la-gi

Promachus mixtus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. mixtus
Danh pháp hai phần
Promachus mixtus
(Hobby, 1936)

Promachus mixtus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus mixtus được Hobby miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus mixtus tại Wikispecies
14059-promachus-mixtus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)