User Tools

Site Tools


14060-promachus-neligens-la-gi

Promachus neligens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. neligens
Danh pháp hai phần
Promachus neligens
Adams, 1905

Promachus neligens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus neligens được Adams miêu tả năm 1905.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus neligens tại Wikispecies
14060-promachus-neligens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)