User Tools

Site Tools


14061-promachus-nigrialbus-la-gi

Promachus nigrialbus
Promachus nigrialbus female.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. nigrialbus
Danh pháp hai phần
Promachus nigrialbus
Martin, 1970

Promachus nigrialbus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus nigrialbus được Martin miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Promachus nigrialbus tại Wikimedia Commons
14061-promachus-nigrialbus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)