User Tools

Site Tools


14062-promachus-nigribarbatus-la-gi

Promachus nigribarbatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. nigribarbatus
Danh pháp hai phần
Promachus nigribarbatus
Becker, 1925

Promachus nigribarbatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus nigribarbatus được Becker miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus nigribarbatus tại Wikispecies
14062-promachus-nigribarbatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)