User Tools

Site Tools


14065-promachus-perpusilla-la-gi

Promachus perpusilla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. perpusilla
Danh pháp hai phần
Promachus perpusilla
Walker, 1851

Promachus perpusilla là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus perpusilla được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus perpusilla tại Wikispecies
14065-promachus-perpusilla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)