User Tools

Site Tools


14067-promachus-pontifax-la-gi

Promachus pontifax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. pontifax
Danh pháp hai phần
Promachus pontifax
Karsch, 1888

Promachus pontifax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus pontifax được Karsch miêu tả năm 1888. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus pontifax tại Wikispecies
14067-promachus-pontifax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)