User Tools

Site Tools


14068-promachus-promiscuus-la-gi

Promachus promiscuus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. promiscuus
Danh pháp hai phần
Promachus promiscuus
(Hobby, 1936)

Promachus promiscuus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus promiscuus được Hobby miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus promiscuus tại Wikispecies
14068-promachus-promiscuus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)