User Tools

Site Tools


14069-promachus-rapax-la-gi

Promachus rapax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. rapax
Danh pháp hai phần
Promachus rapax
Zhang, 1994

Promachus rapax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus rapax được Zhang miêu tả năm 1994.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus rapax tại Wikispecies
14069-promachus-rapax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)