User Tools

Site Tools


14070-promachus-rectangularis-la-gi

Promachus rectangularis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. rectangularis
Danh pháp hai phần
Promachus rectangularis
Loew, 1854

Promachus rectangularis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus rectangularis được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus rectangularis tại Wikispecies
14070-promachus-rectangularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)