User Tools

Site Tools


14071-promachus-rex-la-gi

Promachus rex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. rex
Danh pháp hai phần
Promachus rex
Karsch, 1888

Promachus rex là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus rex được Karsch miêu tả năm 1888. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus rex tại Wikispecies
14071-promachus-rex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)